SAGVÅG SKULEKORPS

Har du lyst å sjå korleis me har det og kanskje prøva eit instrument?
Kom innom oss ein onsdag når me har fellesøving

Sagvåg skulekorps øver på Nysæter ungdomsskule:
Onsdag kl 17.00 – 19.00 Fellesøving korpset
Måndag  ca 30 minutt gruppeøving mellom kl 16.30 – 19.30

Nybyrjarar øver ein gong i veka

Me rekrutterer i frå 3.trinn og oppover i frå Litlabø skule, Sagvåg skule, Tjødnalio skule, Selevik skule og Nysæter ungdomsskule.

Kontaktinformasjon
Mail: skulekorpssagvag@gmail.com
Tlf: 971 97 048 styreleiar Hanne Flatøy
Facebook: @Sagvagskulekorps